GES מספקת שמן מיוחד למנועים המופעלים בביו-גז

חברתנו החלה לספק לטמבור חפר אקולוגיה בע"מ שמן מיוחד למנועים המופעלים ע"י ביו-גז. שמן זה מוכיח את עצמו בעמידות בביו-גז שהוא מוצר מאוד קורוזיבי, המשפיע על אורך חיי השמן במנוע. המוצר שלנו, הצליח להאריך את זמני ההחלפה בחפר אקולוגיה מכ-800 שעות ל-1,400 שעות.

טמבור חפר אקולוגיה ושות' - שותפות של חברת GES בע"מ ,חברת בת של גרנית הכרמל ושל חפר אקולוגיות אגודה שיתופית החלו לספק חשמל לרשת החשמל הארצית המיוצר מפרש של פרות.

במסגרת הפרויקט ניתן מענה לטיפול בשפכי רפתות של מושבים וקיבוצים באזור עמק חפר, כאשר בפועל השפכים מובלים למתקן שם הם עוברים תהליך עיכול אנארובי. החומרים האורגניים מתפרקים לתערובת של גזים (בעיקר מתאן ופחמן דו חמצני) ומשמשים להפקת חשמל עבור הרשת הארצית בתהליך זה של ייצור ביו-גז. יחד עם ייצור הביו-גז כמקור אנרגיה ,התהליך מייצר קומפוסט באיכות טובה המועשר בחומרי הזנה .

חברת מדי תעש הקימה את תחנת הכוח ואת מערך הטיפול בביו-גז והפרויקט כאמור הוקם ומתופעל בשותפות של חפר אקולוגיה וחברת GES. המתקן שהינו הראשון מסוגו בארץ ובין הגדולים בעולם מטפל ב-כ-600 טון שפכי רפתות גולמיים מכ-12,000 פרות חולבות .

לצורך  ייצור האנרגיה ולהפקת החשמל מצויים במתקן שני גנראטורים  מתוצרת חברת  GE Jenbacher כאשר במהלך שנת 2009 מתוכנן גנראטור נוסף.  כושר ייצור החשמל במתקן יעמוד על כ- 3  מגה-וואט חשמל ירוק כאשר נכון להיום ההספק המרבי הוא כ-2 מגה-וואט חשמל.

המנועים  הינם  מסוג : JMS 320 GS-B.L  מתוצרת  חברת  GE Jenbacher  וכל גנראטור צורך 700 ליטר שמן עבור המילוי הראשוני וכמו כן קיים  מאגר נוסף המכיל  2000  ליטר שמן.

גנראטורים  אלו מופעלים באמצעות שמן מיוחד שפותח עבור שימוש במנועי גז ובהתאמה למפרט היצרן GE Jenbacher (מפרט יצרן : TI 1000-1105).

השמן הינו מתוצרת חברת FUCHS גרמניה והינו המתקדם ביותר מסוגו להפעלת מנועים אלו.

השמן מיובא  מחברת FUCHS בגרמניהע"י חטיבת כימיקלים לתעשיה של חברת GES ומשווק למתקן בעמק חפר באמצעות מחלקת שמנים מקבוצת כימיקלים לתעשייה בחברה.

בימים אלו עוקבים אחרי ביצועי השמן כולל לקיחת דוגמאות למעבדה לצורך קביעת אורך חיי השמן . מאחר ושמן זה מאופיין בערך TBN) Total Basic Number) גבוה במיוחד אנו מצפים לקבל אורך חיים גבוה יותר כאשר המשמעות היא: חסכון בשימוש , פחות החלפות ושמירה על הציוד לאורך זמן.

יתרונות התהליך והמיתקן:

  • הפקת חשמל נקי וירוק באמצעות תהליך ייצור הביו-גז .
  • תהליך רצוי ומועדף על פני שריפת דלקים וזיהום סביבתי .
  • הפרש המטופל מתאים לדישון שדות חקלאיים והדשן הינו באיכות גבוהה.
  • המתקן מהווה פריצת דרך לייצור ביו-גז בארץ וישמש מודל למיתקנים נוספים בעתיד
  • התהליך מהווה פתרון מתאים טכנולוגית וכלכלית לפרש הפרות ומתיישב

  עם התקנות המחמירות החלות על הרשויות המקומיות לצמצום הזיהום הנגרם מפרש הפרות .