אתר טקסמה

אתר טקסמה ממוקם באשור התעשיה קרית אריה בפתח תקוה ומכיל מחסן של התוצרת המיובאת,

כיתת הדרכה, משרדים ומעבדת יישומים.

 

טקסמה - מבט כללי               טקסמה - מבט כללי
מבט כללי על אתר טקסמה
טקסמה - מחסן כימיקלים טקסמה - מחסן כימיקלים
מחסן טקסמה
טקסמה - מעבדת יישומים טקסמה - כיתת הדרכה
מעבדת יישומים כיתת הדרכה