Henkel מציגה את Bonderite NT-1

ללא פוספטים ומתכות כבדות ורעילות, דק מאוד, אחיד לגמרי וגורם שתהליך הכנת השטח יהיה יותר כלכלי. המשפט מעלה מתייחס לפיתוח, מבוסס על ננו-טכנולוגיהלהכנת שטח של מתכות. פיתוח חדיש זה, יותר יעיל, קל להפעלה וכלכלי יותר מכל תהליך ברזל פוספאט ומתקרב בתכונותיו לתהליך אבץ פוספאט.

ללא פוספטים ומתכות כבדות ורעילות, דק מאוד, אחיד לגמרי וגורם שתהליך הכנת השטח יהיה יותר כלכלי.

המשפט מעלה מתייחס לפיתוח, מבוסס על ננו-טכנולוגיהלהכנת שטח של מתכות. פיתוח חדיש זה, יותר יעיל, קל להפעלה וכלכלי יותר מכל תהליך ברזל פוספאט ומתקרב בתכונותיו לתהליך אבץ פוספאט.

 

כבר מעל מאה שנים, תהליך הברזל פוספאט עם אטימה סופית הפך לסטנדרט בתעשיית המתכת למוצרים לפני צביעה.

תהליך זה יהפך למיושן ולא שמיש, היות ש-Henkel השיקה מוצר על בסיס ננו טכנולוגיה, הראשון בעולם, שהוא הרבה יותר יעיל מתהליך הברזל פוספאט, ואף מתקרב לתהליך האבץ פוספאט, במבטים של איכות, סביבה וכדאיות כלכלית.

התהליך נקרא בשם:Bonderite NT .