ברגים ותבריגים

          ברגים ותבריגים                        

 

להלן דוגמאות ממבחר רחב של פתרונות:

 

בעיית משתמש

דרישה

מוצר מומלץ

כרסום והתפסות של פלדות אל-חלד בזמן ההידוק

משחה לבנה

Molykote D

ציפוי סיכה יבשה

Molykote D321-R

דרישה למוצר מאושר מזון

Molykote P-1900

משחה "נקייה" נטולת מתכות

Molykote P-74

כרסום והתפסות של ברגים וחלקים מגולוונים

מומנט סגירה נמוך

Molykote G-Rapid Plus

ציפוי סיכה יבשה

Molykote D321-R

שברים כתוצאה מ"פיזור" לא אחיד של מקדם החיכוך בזמן ההידוק

מקדם חיכוך נמוך ומבוקר

Molykote 1000

ציפוי יבש

Molykote 7405

סדקים על פני שטח התבריג כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות גבוהות

מניעת מאמצי סידוק ופריכות

Molykote P-37

התפסות או שבר כתוצאה מבחירה  "לא נכונה" של חומר סיכה

משחת נחושת כללית לברגים

Molykote P-1600

התפסות בטמפרטורה קיצונית וסביבה קורוזיבית

הגנה משופרת כנגד קורוזיה

Molykote HSC Plus

 

נשמח לסייע במתן יעוץ בבחירת המוצר המתאים ליישום הנדרש ממגוון מוצרינו.

 

ליעוץ טכני, ניתן לפנות לטלפון: 03-9277600 או במייל: info@texma.co.il